Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km27820.273
Število prebivalcev15.8502.059.114
Število zaposlenih oseb3.080698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)938997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)375.14690.625.516
Število moških7.8261.019.658
Število žensk8.0241.039.456
Naravni prirast461.777
Skupni prirast252.264
Število vrtcev6960
Število otrok v vrtcih76383.700
Število učencev v osnovnih šolah1.313163.229
Število dijakov (po prebivališču)61176.714
Število študentov (po prebivališču)76590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.234793.597
Število samozaposlenih oseb
58694.873
Število registriranih brezposelnih oseb
671119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.419,081.523,18
Število podjetij1.410182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.701857.007
Število osebnih avtomobilov
8.4421.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.669659.848