Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km211020.273
Število prebivalcev1.5132.059.114
Število zaposlenih oseb205698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)850,44997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)31.16890.625.516
Število moških7621.019.658
Število žensk7511.039.456
Naravni prirast71.777
Skupni prirast-222.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih2683.700
Število učencev v osnovnih šolah169163.229
Število dijakov (po prebivališču)6176.714
Število študentov (po prebivališču)7190.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
542793.597
Število samozaposlenih oseb
14294.873
Število registriranih brezposelnih oseb
88119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.240,411.523,18
Število podjetij162182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
614857.007
Število osebnih avtomobilov
8031.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
299659.848