Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km210720.273
Število prebivalcev11.6072.059.114
Število zaposlenih oseb3.352698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)913,45997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)219.93690.625.516
Število moških5.7081.019.658
Število žensk5.8991.039.456
Naravni prirast-471.777
Skupni prirast-892.264
Število vrtcev6960
Število otrok v vrtcih48183.700
Število učencev v osnovnih šolah882163.229
Število dijakov (po prebivališču)44776.714
Število študentov (po prebivališču)46490.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.118793.597
Število samozaposlenih oseb
61294.873
Število registriranih brezposelnih oseb
795119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.361,491.523,18
Število podjetij811182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.999857.007
Število osebnih avtomobilov
5.6731.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.941659.848