Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev282.7412.059.114
Število zaposlenih oseb189.847698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.125,61997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)35.052.96490.625.516
Število moških135.7881.019.658
Število žensk146.9531.039.456
Naravni prirast7401.777
Skupni prirast2.8662.264
Število vrtcev122960
Število otrok v vrtcih13.32883.700
Število učencev v osnovnih šolah21.188163.229
Število dijakov (po prebivališču)9.34076.714
Število študentov (po prebivališču)12.13190.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
107.902793.597
Število samozaposlenih oseb
10.40394.873
Število registriranih brezposelnih oseb
15.896119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.761,871.523,18
Število podjetij37.796182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
126.144857.007
Število osebnih avtomobilov
141.9331.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
114.209659.848