Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6502.059.114
Število zaposlenih oseb121698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)849,98997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.75490.625.516
Število moških3351.019.658
Število žensk3151.039.456
Naravni prirast-11.777
Skupni prirast82.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih1283.700
Število učencev v osnovnih šolah50163.229
Število dijakov (po prebivališču)876.714
Število študentov (po prebivališču)1590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
232793.597
Število samozaposlenih oseb
2794.873
Število registriranih brezposelnih oseb
33119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.253,861.523,18
Število podjetij51182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
617857.007
Število osebnih avtomobilov
3271.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
162659.848