Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev29.2732.059.114
Število zaposlenih oseb6.244698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)897,46997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)555.33790.625.516
Število moških14.3881.019.658
Število žensk14.8851.039.456
Naravni prirast1231.777
Skupni prirast1292.264
Število vrtcev16960
Število otrok v vrtcih1.28783.700
Število učencev v osnovnih šolah2.460163.229
Število dijakov (po prebivališču)1.12976.714
Število študentov (po prebivališču)1.18590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
11.977793.597
Število samozaposlenih oseb
1.31594.873
Število registriranih brezposelnih oseb
1.390119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.344,201.523,18
Število podjetij2.358182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.709857.007
Število osebnih avtomobilov
14.9241.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.933659.848