Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6402.059.114
Število zaposlenih oseb68698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)905,14997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.30490.625.516
Število moških3161.019.658
Število žensk3241.039.456
Naravni prirast71.777
Skupni prirast182.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih1483.700
Število učencev v osnovnih šolah33163.229
Število dijakov (po prebivališču)2776.714
Število študentov (po prebivališču)2590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
245793.597
Število samozaposlenih oseb
3294.873
Število registriranih brezposelnih oseb
18119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.346,011.523,18
Število podjetij64182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
361857.007
Število osebnih avtomobilov
3521.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
103659.848