Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km222720.273
Število prebivalcev15.9052.059.114
Število zaposlenih oseb3.208698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)943,11997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)324.43990.625.516
Število moških8.0461.019.658
Število žensk7.8591.039.456
Naravni prirast981.777
Skupni prirast1502.264
Število vrtcev8960
Število otrok v vrtcih65883.700
Število učencev v osnovnih šolah1.406163.229
Število dijakov (po prebivališču)74976.714
Število študentov (po prebivališču)81990.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.932793.597
Število samozaposlenih oseb
90194.873
Število registriranih brezposelnih oseb
730119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.421,671.523,18
Število podjetij1.141182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.464857.007
Število osebnih avtomobilov
8.5971.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.260659.848