Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km29020.273
Število prebivalcev2.6202.059.114
Število zaposlenih oseb278698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)849,17997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)30.11790.625.516
Število moških1.2891.019.658
Število žensk1.3311.039.456
Naravni prirast-401.777
Skupni prirast-222.264
Število vrtcev2960
Število otrok v vrtcih10083.700
Število učencev v osnovnih šolah206163.229
Število dijakov (po prebivališču)9576.714
Število študentov (po prebivališču)10890.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
933793.597
Število samozaposlenih oseb
17394.873
Število registriranih brezposelnih oseb
137119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.239,121.523,18
Število podjetij178182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
990857.007
Število osebnih avtomobilov
1.2601.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
682659.848