Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km215320.273
Število prebivalcev7.3202.059.114
Število zaposlenih oseb994698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)946,20997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)95.10190.625.516
Število moških3.6501.019.658
Število žensk3.6701.039.456
Naravni prirast591.777
Skupni prirast232.264
Število vrtcev7960
Število otrok v vrtcih40983.700
Število učencev v osnovnih šolah903163.229
Število dijakov (po prebivališču)41676.714
Število študentov (po prebivališču)36590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.045793.597
Število samozaposlenih oseb
48994.873
Število registriranih brezposelnih oseb
197119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.406,991.523,18
Število podjetij572182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.640857.007
Število osebnih avtomobilov
3.9761.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.041659.848