Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km24020.273
Število prebivalcev6.7572.059.114
Število zaposlenih oseb547698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)835,63997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)39.74790.625.516
Število moških3.3411.019.658
Število žensk3.4161.039.456
Naravni prirast231.777
Skupni prirast172.264
Število vrtcev3960
Število otrok v vrtcih27583.700
Število učencev v osnovnih šolah465163.229
Število dijakov (po prebivališču)26976.714
Število študentov (po prebivališču)29590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.650793.597
Število samozaposlenih oseb
37394.873
Število registriranih brezposelnih oseb
436119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.230,511.523,18
Število podjetij437182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.572857.007
Število osebnih avtomobilov
3.6971.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.180659.848