Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev2.5772.059.114
Število zaposlenih oseb559698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)924,61997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)51.32990.625.516
Število moških1.2771.019.658
Število žensk1.3001.039.456
Naravni prirast101.777
Skupni prirast-222.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih11883.700
Število učencev v osnovnih šolah221163.229
Število dijakov (po prebivališču)9776.714
Število študentov (po prebivališču)15690.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.069793.597
Število samozaposlenih oseb
13094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
129119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.370,021.523,18
Število podjetij177182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.181857.007
Število osebnih avtomobilov
1.1901.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
602659.848