Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km25420.273
Število prebivalcev3.6192.059.114
Število zaposlenih oseb349698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)871,73997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)26.23090.625.516
Število moških1.7971.019.658
Število žensk1.8221.039.456
Naravni prirast101.777
Skupni prirast142.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih10283.700
Število učencev v osnovnih šolah243163.229
Število dijakov (po prebivališču)11476.714
Število študentov (po prebivališču)10690.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.118793.597
Število samozaposlenih oseb
18794.873
Število registriranih brezposelnih oseb
217119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.281,091.523,18
Število podjetij179182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.494857.007
Število osebnih avtomobilov
1.9211.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
804659.848