Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev33.0342.059.114
Število zaposlenih oseb15.122698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)972,45997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.408.14890.625.516
Število moških16.8511.019.658
Število žensk16.1831.039.456
Naravni prirast1211.777
Skupni prirast572.264
Število vrtcev12960
Število otrok v vrtcih1.31083.700
Število učencev v osnovnih šolah2.550163.229
Število dijakov (po prebivališču)1.17076.714
Število študentov (po prebivališču)1.42990.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.854793.597
Število samozaposlenih oseb
96094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
2.230119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.475,481.523,18
Število podjetij2.092182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.074857.007
Število osebnih avtomobilov
15.8921.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
10.193659.848