Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev9.8322.059.114
Število zaposlenih oseb1.855698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)857,18997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)214.88590.625.516
Število moških4.8381.019.658
Število žensk4.9941.039.456
Naravni prirast731.777
Skupni prirast2462.264
Število vrtcev6960
Število otrok v vrtcih45083.700
Število učencev v osnovnih šolah895163.229
Število dijakov (po prebivališču)35276.714
Število študentov (po prebivališču)45290.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.042793.597
Število samozaposlenih oseb
42194.873
Število registriranih brezposelnih oseb
442119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.268,881.523,18
Število podjetij893182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.741857.007
Število osebnih avtomobilov
5.1061.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.876659.848