Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km21820.273
Število prebivalcev1.1512.059.114
Število zaposlenih oseb49698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)935,20997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.58990.625.516
Število moških5901.019.658
Število žensk5611.039.456
Naravni prirast81.777
Skupni prirast252.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih3383.700
Število učencev v osnovnih šolah56163.229
Število dijakov (po prebivališču)5076.714
Število študentov (po prebivališču)5490.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
453793.597
Število samozaposlenih oseb
12394.873
Število registriranih brezposelnih oseb
54119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.394,851.523,18
Število podjetij67182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
444857.007
Število osebnih avtomobilov
6081.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
176659.848