Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km23320.273
Število prebivalcev2.0782.059.114
Število zaposlenih oseb244698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)997,27997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)27.71590.625.516
Število moških1.0251.019.658
Število žensk1.0531.039.456
Naravni prirast-31.777
Skupni prirast-512.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih6983.700
Število učencev v osnovnih šolah129163.229
Število dijakov (po prebivališču)7276.714
Število študentov (po prebivališču)8490.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
785793.597
Število samozaposlenih oseb
13594.873
Število registriranih brezposelnih oseb
137119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.505,941.523,18
Število podjetij119182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
809857.007
Število osebnih avtomobilov
9971.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
366659.848