Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km226020.273
Število prebivalcev25.1692.059.114
Število zaposlenih oseb6.243698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)962,09997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.116.58590.625.516
Število moških12.4821.019.658
Število žensk12.6871.039.456
Naravni prirast531.777
Skupni prirast-122.264
Število vrtcev14960
Število otrok v vrtcih1.09883.700
Število učencev v osnovnih šolah2.119163.229
Število dijakov (po prebivališču)97376.714
Število študentov (po prebivališču)1.11590.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
9.718793.597
Število samozaposlenih oseb
1.19594.873
Število registriranih brezposelnih oseb
1.654119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.460,281.523,18
Število podjetij2.063182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.301857.007
Število osebnih avtomobilov
13.3821.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
7.174659.848