Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km221720.273
Število prebivalcev13.0502.059.114
Število zaposlenih oseb4.436698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)923,56997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)460.38090.625.516
Število moških6.5561.019.658
Število žensk6.4941.039.456
Naravni prirast-251.777
Skupni prirast492.264
Število vrtcev6960
Število otrok v vrtcih52183.700
Število učencev v osnovnih šolah872163.229
Število dijakov (po prebivališču)39676.714
Število študentov (po prebivališču)49390.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.980793.597
Število samozaposlenih oseb
69994.873
Število registriranih brezposelnih oseb
707119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.388,191.523,18
Število podjetij1.540182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.953857.007
Število osebnih avtomobilov
7.7301.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.869659.848