Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km25920.273
Število prebivalcev1.1882.059.114
Število zaposlenih oseb73698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)874,15997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.17290.625.516
Število moških6051.019.658
Število žensk5831.039.456
Naravni prirast-21.777
Skupni prirast-152.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih2983.700
Število učencev v osnovnih šolah111163.229
Število dijakov (po prebivališču)5176.714
Število študentov (po prebivališču)5390.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
405793.597
Število samozaposlenih oseb
7094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
77119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.290,421.523,18
Število podjetij70182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
566857.007
Število osebnih avtomobilov
6111.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
405659.848