Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km23020.273
Število prebivalcev4.3022.059.114
Število zaposlenih oseb973698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)842,73997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)200.86690.625.516
Število moških2.1931.019.658
Število žensk2.1091.039.456
Naravni prirast121.777
Skupni prirast162.264
Število vrtcev4960
Število otrok v vrtcih18483.700
Število učencev v osnovnih šolah291163.229
Število dijakov (po prebivališču)15176.714
Število študentov (po prebivališču)18790.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.635793.597
Število samozaposlenih oseb
18094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
223119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.254,101.523,18
Število podjetij370182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.601857.007
Število osebnih avtomobilov
2.7851.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.596659.848