Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3362.059.114
Število zaposlenih oseb117698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)830,72997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.50290.625.516
Število moških6711.019.658
Število žensk6651.039.456
Naravni prirast-81.777
Skupni prirast-392.264
Število vrtcev1960
Število otrok v vrtcih4183.700
Število učencev v osnovnih šolah93163.229
Število dijakov (po prebivališču)3376.714
Število študentov (po prebivališču)5690.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
472793.597
Število samozaposlenih oseb
8594.873
Število registriranih brezposelnih oseb
75119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.222,901.523,18
Število podjetij60182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
498857.007
Število osebnih avtomobilov
6401.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
206659.848