Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev23.3222.059.114
Število zaposlenih oseb10.328698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)857,63997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)835.73490.625.516
Število moških11.3991.019.658
Število žensk11.9231.039.456
Naravni prirast-621.777
Skupni prirast-1672.264
Število vrtcev11960
Število otrok v vrtcih92683.700
Število učencev v osnovnih šolah1.698163.229
Število dijakov (po prebivališču)88676.714
Število študentov (po prebivališču)98790.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
8.687793.597
Število samozaposlenih oseb
96094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
1.319119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.279,821.523,18
Število podjetij2.208182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
9.769857.007
Število osebnih avtomobilov
12.0971.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.532659.848