Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev3862.059.114
Število zaposlenih oseb27698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)693,41997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.16190.625.516
Število moških2151.019.658
Število žensk1711.039.456
Naravni prirast-41.777
Skupni prirast-92.264
Število vrtcev960
Število otrok v vrtcih83.700
Število učencev v osnovnih šolah3163.229
Število dijakov (po prebivališču)576.714
Število študentov (po prebivališču)990.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
110793.597
Število samozaposlenih oseb
1094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
21119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
983,121.523,18
Število podjetij15182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
260857.007
Število osebnih avtomobilov
1661.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
38659.848