Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.3202.059.114
Število zaposlenih oseb20.151698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.116,34997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.310.55590.625.516
Število moških17.9931.019.658
Število žensk18.3271.039.456
Naravni prirast1191.777
Skupni prirast462.264
Število vrtcev23960
Število otrok v vrtcih1.70683.700
Število učencev v osnovnih šolah3.235163.229
Število dijakov (po prebivališču)1.45276.714
Število študentov (po prebivališču)1.93090.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.502793.597
Število samozaposlenih oseb
1.33094.873
Število registriranih brezposelnih oseb
2.046119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.723,951.523,18
Število podjetij2.885182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
13.690857.007
Število osebnih avtomobilov
19.3561.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
12.211659.848