Podatki za leto 2013 Občina Slovenija
Površina km21320.273
Število prebivalcev6.4212.059.114
Število zaposlenih oseb964698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)852,28997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)84.80590.625.516
Število moških3.1691.019.658
Število žensk3.2521.039.456
Naravni prirast121.777
Skupni prirast342.264
Število vrtcev2960
Število otrok v vrtcih20783.700
Število učencev v osnovnih šolah518163.229
Število dijakov (po prebivališču)23176.714
Število študentov (po prebivališču)25090.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.391793.597
Število samozaposlenih oseb
23394.873
Število registriranih brezposelnih oseb
392119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.263,231.523,18
Število podjetij557182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.383857.007
Število osebnih avtomobilov
3.4401.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.521659.848