Prihodi in prenočitve turistov v večjih turističnih krajih

V 22 občinah kar 81 % vseh prihodov turistov v državi

Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo zabeleženih v vsaki izmed naslednjih 22 občin: Ljubljana (14 %), Piran (12 %), Bled (8 %), Brežice (5 %), Kranjska Gora, Moravske Toplice, Bohinj in Maribor (vsaka po 4 %), Koper, Izola in Podčetrtek (vsaka po 3 %), Bovec, Nova Gorica, Laško, Zreče in Ptuj (vsaka po 2 %) ter Radovljica, Rogaška Slatina, Kobarid, Sežana, Postojna in Radenci (vsaka po 1 %).

V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 81 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

V 26 občinah kar 87 % vseh prenočitev turistov v državi

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 26 občin: Piran (14 %), Ljubljana (9 %), Bled in Brežice (vsaka po 6 %), Moravske Toplice in Kranjska Gora (vsaka po 5 %), Koper in Bohinj (vsaka po 4 %), Podčetrtek, Izola, Rogaška Slatina, Maribor in Laško (vsaka po 3 %), Zreče, Bovec in Ptuj (vsaka po 2 %) ter Nova Gorica, Radenci, Radovljica, Lendava, Šoštanj, Dolenjske Toplice, Veržej, Kobarid, Šmarješke Toplice in Dobrna (vsaka po 1 %).

V vseh naštetih občinah skupaj je bilo v letu 2012 zabeleženih 87 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je v letu 2012 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2012