Povprečna bruto in neto plača višja od slovenskega povprečja v 8 % občin

Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 16 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 24 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 17 %), Dol pri Ljubljani (za 15 %) in Novo mesto (za 12 %). V vsaki izmed preostalih 12 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika podobna; vse občine, ki so izkazovale najvišje povprečne mesečne bruto plače v letu 2012, so tudi v povprečni mesečni neto plači za 10 % ali več presegale slovensko povprečje. Med vsemi občinami jih je imelo 8 % povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 195 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 36 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 5 občin med njimi pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v občini za 40 % nižja od slovenskega povprečja), Kostanjevica na Krki in Starše (vsaka za 32 %), Hajdina in Rečica ob Savinji (vsaka za 31 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 11 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. Statistična regija jugovzhodna Slovenija  je po višini povprečne plače skoraj dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje je zaostajala notranjsko-kraška statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 13 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 11 %.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Če vas zanima, kakšna je bila v letu 2012 primerjava povprečja mesečnih neto plač po občinah s slovenskim povprečjem, si oglejte karto na spodnji povezavi.

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2012
Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 124
Ljubljana 117
Dol pri Ljubljani 115
Novo mesto 112
Šoštanj 108Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica
60
Kostanjevica na Krki 68
Starše 68
Hajdina       69
Rečica ob Savinji   69