Najvišja povprečna plača dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2012 znašala 1.525 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 991 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (1.884 EUR) in neto plačo (1.188 EUR) je v letu 2012 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.779 EUR bruto in 1.125 EUR neto) ter Dol pri Ljubljani (1.753 EUR bruto in 1.121 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo so imele občine Osilnica (917 EUR bruto, 657 EUR neto), Kostanjevica na Krki (1.030 EUR bruto, 711 EUR neto) in Starše (1.034 EUR bruto, 711 EUR neto).