Med delovno sposobnimi delež zaposlenih in samozaposlenih moških v vseh občinah, razen v treh, večji od deleža zaposlenih in samozaposlenih žensk

Leta 2012 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 62 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 53 %. V vseh občinah, razen v občini Šentrupert, Zavrč in Jezersko ter v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti za moške v občini Šentrupert posledica večje registracije priselitev v to občino kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob.)

Razlika med stopnjo delovne aktivnosti za moške in stopnjo delovne aktivnosti za ženske je bila največja v občinah Žetale, Osilnica, in Dobje; v vseh naštetih občinah je bila razlika med stopnjama višja od 20 odstotnih točk. Najvišja razlika je bila v občini Žetale, kjer je stopnja delovne aktivnosti za moške (72 %) za 25 odstotnih točk presegala stopnjo delovne aktivnosti za ženske (47 %).

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v spodnjeposavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 64 % moških in 51 % žensk; razlika je tako znašala 13 odstotnih točk.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Kobarid, Trbovlje, Ptuj, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Kanal, Ruše, Dobrna, Hrastnik, Lenart in Velenje (v vseh manj kot 5 odstotnih točk).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v zasavski statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 57 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 52 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala 5 odstotnih točk.Poišči ime ali šifro občine iz karteStopnjo delovne aktivnosti za moške v letu 2012 si lahko ogledate na karti na spodnji povezavi.

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2012