Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v 114 občinah

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2012 na ravni Slovenije znašala 57,4 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj več kot 57 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 114 občin ali 54 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Cerkno in Trebnje (vsaka po 67), Horjul in Vodice (vsaka po 66 %) ter Loška dolina in Šmarješke Toplice (vsaka po 65 %). Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prav tako prva notranjsko-kraška statistična regija (61 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 57,4 %) je imelo 97 občin ali 46 % vseh občin. Najnižjo vrednost so izkazovale občine Kuzma (33 %), Hodoš (37 %) in Rogašovci (38 %). Vse tri sodijo v pomursko statistično regijo, ki je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (51 %).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime  %
Cerkno 67,3
Trebnje 66,5
Horjul 66,0
Vodice 65,6
Šmarješke Toplice 64,9Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime    %
Kuzma 32,5
Hodoš  36,6
Rogašovci 37,5
Zavrč  41,3
Grad   41,5