Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v večini občin višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin – približno v 74 % vseh občin – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2012 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške. Na ravni Slovenije je relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške znašala 9,8 %. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 100 % – v petih slovenskih občinah: Velika Polana, Podvelka, Črna na Koroškem, Vuzenica in Osilnica. Relativna razlika je bila največja v občini Velika Polana (148 %), sledile pa so občina Podvelka (121 %), občina Črna na Koroškem (120 %), Vuzenica (109 %)  in občina Osilnica (107 %).

Le v 55 občinah je bil delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi. Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške je bila največja v občinah Jezersko (–38 %), Komen (–30 %) Cerkno (–27 %), Velike Lašče (–23 %) in Ig (–20 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila z izjemo osrednjeslovenske in goriške statistične regije v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške. Največja relativna razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v koroški statistični regiji (65 %). V osrednjeslovenski in goriški statistični regiji sta deleža registriranih brezposelnih moških presegla deleža brezposelnih žensk. Relativna razlika v osrednjeslovenski statistični regiji je znašala –8,1 %, v goriški statistični regiji pa –6,0 %.Poišči ime ali šifro občine iz karte