Stopnja registrirane brezposelnosti v 32 občinah več kot 15-odstotna, v eni občini manj kot 5-odstotna

V letu 2012 je na ravni Slovenije delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 12,0 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo 110.183. Delež registriranih brezposelnih moških (11,5 %) je bil nižji kot delež registriranih brezposelnih žensk (12,6 %).

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v tem letu izkazovalo 39 % občin (82 občin). Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno oz. severovzhodno Slovenijo. Z najvišjo brezposelnostjo so se leta 2012 spopadale občine Dobrovnik in Kuzma (vsaka po 23,3 %) ter Rogašovci (23,0 %). Z več kot 20-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti so se spopadale tudi občine Lendava, Cankova, Kočevje in Črenšovci. Več kot 15-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti je imelo skupaj 19 od 32 občin iz pomurske statistične regije. V tej statistični regiji je bil v letu 2012 delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom največji oz. stopnja registrirane brezposelnosti je bila tam najvišja (17,3-odstotna).

Med ekonomsko bolj razvite dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V letu 2012 je bila stopnja registrirane brezposelnosti manj kot 5-odstotna le v občini Cerkno (4,2 %). Po najnižji stopnji registrirane brezposelnosti so izstopale še občine Žiri (5,0 %), Gorenja vas - Poljane (5,4 %), Železniki in Horjul (vsaka po 5,7 %) ter Idrija (5,8 %). Med statističnimi regijami je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti gorenjska statistična regija (8,9 %).Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2012 stopnja brezposelnosti za ženske najvišja, za moške pa najnižja? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2012

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2012
Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime  %
Dobrovnik  23,3
Kuzma 23,3
Rogašovci 23,0
Lendava 22,5
Cankova 20,8Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime %
Cerkno 4,2
Žiri  5,0
Gorenja vas - Poljane 5,4
Horjul 5,7
Železniki 5,7