S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je po ocenah za konec leta 2012 obsegal nekaj manj kot 854.000 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Skoraj vsako 7. stanovanje v državi je v občini Ljubljana; ob koncu leta 2012 je bilo namreč v tej občini že nekaj več kot 126.000 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina je imela ob koncu leta 2012 52.200 stanovanj in je bila po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer konec leta 2012 le 142 stanovanj, občina Kobilje 240, občina Solčava 248, občina Osilnica 259, občina Jezersko pa 358 stanovanj.

Število stanovanj, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 415 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 955 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni – povedano nekoliko drugače –, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje kot povprečno v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občinah Bovec (844 stanovanj na 1.000 prebivalcev), Kranjska Gora (714), Osilnica (654), Cirkulane (651), Bohinj (634), in Piran (601). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime   
Kostel 955
Bovec       844
Kranjska Gora 714
Osilnica 654
Cirkulane     651Občine z najmanjšim številom
stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime 
Naklo 305
Odranci   310
Horjul 323
Vodice 325
Šenčur 327