Na podeželju prostornejša stanovanja

Povprečna površina stanovanj v Sloveniji je konec leta 2012 znašala 80 m2. Razlike med regijami, še bolj pa lokalne razlike v povprečni površini stanovanj so precejšnje. Med regijami je bila po povprečni površini stanovanj prva pomurska statistična regija, in sicer z vrednostjo več kot 86 m2. Občine z največjo povprečno površino stanovanj so bile konec leta 2012 Odranci (114 m2), Naklo (110 m2), Solčava (108 m2), Gorenja vas - Poljane, Gornji Grad, Log - Dragomer in Vodice (vsaka po 106 m2) ter Žiri (105 m2). Najmanjša stanovanja so bila značilnost zasavske statistične regije, in sicer je bila povprečna površina tamkajšnjih stanovanj 70 m2. Med občine z najmanjšimi povprečnimi površinami stanovanj so po podatkih s konca leta 2012 spadale občine Cirkulane (56 m2), Zavrč (61 m2), Trbovlje (64 m2) ter občine Bovec, Hrastnik in Izola (vsaka po 65 m2).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjo povprečno površino stanovanj
Ime  m2
Odranci 114
Naklo 110
Solčava  108
Gorenja vas - Poljane 106
Gornji Grad 106Občine z najmanjšo povprečno površino stanovanj
Ime     m2
Cirkulane 56
Zavrč 61
Trbovlje  64
Bovec 65
Hrastnik 65