Centralno ogrevanje ima 79 %, kopalnico 93 % stanovanj v Sloveniji

Stanovanja v stanovanjskem skladu se po občinah in regijah precej razlikujejo tudi po opremljenosti z napeljavami in s pomožnimi prostori. Podatki za konec leta 2012 kažejo, da je bilo v stanovanjskem skladu celotne Slovenije okoli 20 % stanovanj brez centralnega ogrevanja, 7 % stanovanj pa brez kopalnice. Na ravni statističnih regij je bilo največ stanovanj brez centralnega ogrevanja v obalno-kraški (37 %) in goriški (34 %) statistični regiji, največ stanovanj brez kopalnice pa v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (12 %). Podatki po občinah kažejo, da je bilo sorazmerno največ stanovanj brez centralnega ogrevanja in brez kopalnice v občinah Kostel, Osilnica, Cirkulane in Zavrč; v teh občinah je namreč vsaj šest od desetih stanovanj brez centralnega ogrevanja, vsaj tri stanovanja od desetih pa brez kopalnice.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Če vas zanima, koliko stanovanj v posamezni občini, je leta 2012 imelo kopalnico, si oglejte spodnjo povezavo.

Stanovanja s kopalnico, ocena stanovanjskega sklada, občine, Slovenija, 31. december 2012