Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2012 dograjen manj kot 1 % vseh stanovanj

Več kot polovica stanovanj iz celotnega stanovanjskega sklada je po ocenah za konec leta 2012 bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2012. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj po ocenah v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 21 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so stanovanja, zgrajena v tem desetletju, predstavljala 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20–40  %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V devetih občinah – Dol pri Ljubljani, Komenda, Škofljica, Rače - Fram, Benedikt, Grosuplje, Vodice, Brezovica in Duplek – so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo najmanj vsako peto stanovanje staro največ enajst let.

Ocene za leto 2012 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj več kot 4.300 stanovanj, kar je manj kot 1 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj so v letu 2012 dogradili v podravski (21 % vseh) in v osrednjeslovenski (skoraj 18 % vseh) statistični regiji, najmanj pa v zasavski statistični regiji (manj kot 1 % vseh). Po številu dograjenih stanovanj so med občinami podravske statistične regije izstopale občine Rače - Fram (227), Lenart (135) in Slovenska Bistrica (87), med občinami v osrednjeslovenski regiji pa Ljubljana (150), Logatec (73) in Litija (67). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2012, so merila povprečno 138 m2. V sedmih občinah – Dobrovnik, Hodoš, Ljubno, Mirna, Muta, Solčava in Sveti Andraž v Slovenskih goricah – pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.