Okoli 32.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka

Nadomestilo za nego in varstvo otroka prejema upravičenec v času dopusta za nego in varstvo otroka; ta se začne po poteku porodniškega dopusta in traja praviloma 260 dni.

Leta 2012 je bilo v Sloveniji nekaj manj kot 32.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka; to pomeni, da je to nadomestilo prejemalo povprečno 15 upravičencev na 1.000 prebivalcev Slovenije.

39 % občin je imelo več tovrstnih upravičencev na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja. To so bile praviloma občine, ki so hkrati imele tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občini Komenda (26). Sledili sta ji občini Dol pri Ljubljani in Logatec (vsaka po 23), občina Gorenja vas - Poljane (22) ter občine Horjul, Sodražica in Škofljica (v vsaki po 21). 

Na prvem mestu med statističnimi regijami z 18 upravičenci na 1.000 prebivalcev je v tem letu bila osrednjeslovenska statistična regija.

Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka so imele prebivalstveno manjše občine, po večini iz pomurske statistične regije. Te občine so imele v večji meri tudi manjše število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Hodoš (3), Grad (5), Jezersko in Kostel (v vsaki po 6), Podlehnik in Šalovci (v vsaki po 7), v občinah Kobilje, Kozje in Velika Polana (v vsaki po 8) ter v občinah Črna na Koroškem, Divača, Kuzma, Lendava, Rogašovci in Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v vsaki po 9).

Pomurska statistična regija je bila s povprečno 11 upravičenci do nadomestila za nego in varstvo na 1.000 prebivalcev po številu upravičencev do tega nadomestila zadnja med regijami.Poišči ime ali šifro občine iz karte