Povprečno 11 upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev

Porodniško nadomestilo je ena od vrst starševskih nadomestil, ki pripada materi (v izjemnih primerih tudi drugi osebi) v času porodniškega dopusta (ta traja 105 dni).

V Sloveniji je leta 2012 prejemalo porodniško nadomestilo okoli 23.000 upravičenk. V povprečju je bilo 11 upravičenk do tega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Več upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je bilo v 35 % vseh občin. To so bile večinoma občine, v katerih je bilo tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo tako v občinah Dol pri Ljubljani, Dobje, Gorenja vas - Poljane, Horjul, Komenda, Kostanjevica na Krki, Logatec in Trebnje (v vsaki po 16) ter Ajdovščina, Odranci, Škofljica in Vodice (v vsaki po 15).

Med slovenskimi statističnimi regijami je bilo največ upravičenk do porodniškega nadomestila v osrednjeslovenski regiji, in sicer 13 na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičenk do porodniškega nadomestila, v povprečju 8 na 1.000, je bilo v pomurski statistični regiji.

Občine z najmanj upravičenkami do tega nadomestila, pod 7 na 1.000 prebivalcev, so bile večinoma prebivalstveno majhne in po številu živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev šibkejše občine. V občini Hodoš ni bilo nobene upravičenke do porodniškega nadomestila, v občini Šalovci so bile 3, v občini Sveti Tomaž 4, v občinah Jezersko, Kobilje, Kuzma in Šentrupert v vsaki po 5, v občinah Bistrica ob Sotli, Podlehnik in Ribnica na Pohorju pa v vsaki po 6 upravičenk do porodniškega nadomestila, preračunano na 1.000 prebivalcev.  Poišči ime ali šifro občine iz karte