V domu institucionalnega varstva za starejše biva povprečno vsak 110. prebivalec Slovenije

Oskrbovanci so zaradi različne razpoložljivosti nastanitvenih zmogljivosti domov institucionalnega varstva za starejše lahko nastanjeni tudi zunaj občine stalnega prebivališča ali v katerem koli takem domu v državi.

Ob začetku leta 2013 je v domovih institucionalnega varstva za starejše bivalo povprečno 9 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev v državi. Več oskrbovancev od tega povprečja glede na občino prebivališča pred vstopom v dom za starejše je bilo v 65 občinah. Največ, in sicer 15 ali več oskrbovancev na 1.000 prebivalcev so imele občine Kostel (28), Idrija in Poljčane (vsaka 17), Loški Potok, Ribnica na Pohorju in Tolmin (vsaka 16), ter Cerkno, Hrastnik in Štore (vsaka 15).

Največ oskrbovancev na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami je imela zasavska statistična regija, in sicer 12.

16 občin je imelo manj kot 5 oskrbovancev v domovih institucionalnega varstva za starejše na 1.000 prebivalcev. Najmanj oskrbovancev v teh domovih na 1.000 prebivalcev sta imeli občini Komenda in Trnovska vas (vsaka po 3).

Na ravni statističnih regij so imele povprečno najmanj oskrbovancev v domovih institucionalnega varstva za starejše na 1.000 prebivalcev občine gorenjske in obalno-kraške statistične regije ter jugovzhodne Slovenije, in sicer 8.


Poišči ime ali šifro občine iz karte