Pravico do očetovskega dopusta uveljavilo okoli 20.000 očetov

Očetje imajo pravico do očetovskega nadomestila v času očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni. Očetovski dopust se razdeli na 15 koledarskih dni (ali 11 delovnih) očetovskega dopusta s pripadajočim nadomestilom in na 75 koledarskih dni (ali 52 delovnih) neplačanega dopusta s plačilom prispevkov od minimalne plače.

V Sloveniji je bilo leta 2012 povprečno 9 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Nadpovprečno število upravičencev do očetovskega nadomestila je imelo 51 % slovenskih občin (tj. 108 občin). Največ, več kot 15 upravičencev, so imele občine Gorenja vas - Poljane in Horjul (vsaka po 17) ter občini Komenda in Sodražica (vsaka po 16).

Največ upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami pa so imele gorenjska in goriška statistična regija ter jugovzhodna Slovenija, in sicer vsaka po 11.

Med občinami z najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev so prevladovale občine pomurske statistične regije. 2 občini sta imeli manj kot 5 upravičencev na 1.000 prebivalcev. To sta bili občini Hodoš in Gornji Petrovci. Po 5 upravičencev do očetovskega nadomestila, preračunano na 1.000 prebivalcev, so med občinami pomurske statistične regije imele občine Kuzma, Razkrižje, Rogašovci, Šalovci in Veržej ter občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj iz podravske statistične regije, občina Bistrica ob Sotli iz savinjske statistične regije, občina Osilnica iz statistične regije jugovzhodna Slovenija ter občina Jezersko iz gorenjske statistične regije.

Med regijami je torej imela pomurska statistična najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev, in sicer 6.Poišči ime ali šifro občine iz karte