Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva uveljavilo 16.000 upravičencev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je leta 2012 uveljavilo okoli 16.000 upravičencev, to je 20 upravičencev na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji.

Več kot toliko jih je bilo v 84 občinah, med temi pa največ, več kot 30 na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev, v občinah Solčava (47), Luče (44), Gorenja vas - Poljane (42), Gornji Grad (36), v občinah Komenda, Kuzma, Ljubno in Osilnica (v vsaki po 34), Brda, Cerklje na Gorenjskem, Vipava in Žirovnica (v vsaki po 33), Renče - Vogrsko in Železniki (v vsaki po 32) ter v občinah Moravče, Sodražica, Šenčur in Vodice (v vsaki po 31).

Najmanj upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev pa je bilo večinoma v občinah pomurske statistične regije: v občinah Gornji Petrovci (4), Cankova, Grad, Puconci in Velika Polana (v vsaki po 5), Šalovci (6) ter Moravske Toplice (7). Med občinami s 5 upravičenci do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev je bila tudi občina Kostel, ki sodi v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, med občinami s 7 pa občini Cirkulane in Žetale, obe iz podravske statistične regije. V občini Hodoš, ki velja za majhno in prebivalstveno šibko občino, v tem letu ni bilo nobenega upravičenca do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

 


 
Poišči ime ali šifro občine iz karte