Vsak 23. prebivalec Slovenije je tuji državljan

Sredi leta 2012 je v Sloveniji prebivalo 1.968.283 državljanov Republike Slovenije in 87.979 tujih državljanov. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 4,3 %.

V 27 občinah je sredi leta 2012 znašal delež tujih državljanov več kot 5 %. Največji delež tujih državljanov so imele občine Zavrč (15,0 %), Sežana (9,8 %), Izola (9,7 %), Osilnica (9,4 %), Koper (8,2 %), Divača (7,5 %), Ljubljana in Piran (vsaka po 7,4 %), Loška dolina (7,3 %) in Hrpelje – Kozina (7,1 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (8,3 %).

V 49 občinah je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižje deleže tujih državljanov v prebivalstvu so imele občine Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Dobje, Makole, Rogašovci, Velika Polana, Dornava in Sveti Tomaž. Delež tujcev v naštetih občinah je znašal 0,3 % ali manj. Med statističnimi regijami je v primerjavi z drugimi regijami Slovenije pomurska statistična regija izkazovala najnižji delež tujih državljanov, in sicer je bilo je bilo med prebivalci regije le 1,1 % tujih državljanov.Poišči ime ali šifro občine iz karte