Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2012 je v Sloveniji živelo 2.056.262 prebivalcev oziroma 0,2 % več kot sredi leta 2011. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.038.848 žensk in 1.017.414 moških.

Leta 2012 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 117 občinah, v 89 občinah je prebivalstvo upadlo, v štirih občinah pa je ostalo nespremenjeno.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom
prebivalcev

Ime 
Ljubljana 280.278
Maribor 110.946
Kranj 55.432
Koper 53.155
Celje 48.682Občine z najmanjšim številom
prebivalcev
Ime 
Hodoš 382 
Osilnica 413 
Solčava 518 
Kobilje 605 
Kostel 635