Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2012 znašala 42 let. Moški so bili v povprečju stari 40,4 leta, ženske pa 43,5 let. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2012 znašalo 82,9 leta, za dečke pa skoraj 6 (5,9) let manj.

V letu 2012 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Kostel (49,7 let), sledili so jim prebivalci občin Hodoš (48,4 leta) in Osilnica (47,1 leto). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občine, ki je bila v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, so v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovale zasavska, pomurska, obalno-kraška in goriška statistična regija, s povprečno starostjo prebivalstva nekaj več kot 43 let.

Le v 11 % oziroma v 24 občinah je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Komenda, Gorenja vas - Poljane, Benedikt in Moravče; in sicer je bilo prebivalstvo v teh občinah v povprečju staro manj kot 38 let.

Med statističnimi regijami sta najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo (s povprečno starostjo prebivalstva 41 let) v letu 2012 izkazovali statistični regiji osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija.

V vseh občinah in statističnih regijah so bile ženske v povprečju starejše od moških. Največja razlika je bila v občinah Kuzma in Bistrica ob Sotli, kjer so bile ženske v povprečju starejše od moških za 6 let, in v zasavski statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju za skoraj 4 leta starejše od moških. Najmanjši razliki med spoloma sta bili izkazani v občinah Muta in Sodražica, kjer so bile ženske za manj kot 1 leto starejše od moških in v koroški ter notranjsko-kraški statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju za manj kot 3 leta starejše od moških.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah so bile sredi leta 2012 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 1. julij 2012

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 1. julij 2012
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Kostel 49,7
Hodoš 48,4
Osilnica 47,1
Šalovci 46,3
Gornji Petrovci 46,2Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Komenda 37,3
Gorenja vas - Poljane 37,4
Benedikt 37,9
Moravče  37,9
Škocjan  38,2