Skupni prirast pozitiven v 92 občinah, v 119 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2012 za Slovenijo znašal 1,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Med 211. občinami jih je imelo pozitivni skupni prirast 92; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast, z vrednostmi nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, sta imeli občini Zavrč in Škofljica.

V 119 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Kobilje, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Osilnica, Lendava, Črenšovci, Makole in Dornava;skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji (9,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev); zasavska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer –9,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Zavrč 46,7 
Škofljica 36,2 
Ig 23,1 
Hoče - Slivnica 22,4 
Brezovica 20,6 Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kobilje -51,2
Sveti Andraž v Slov. goricah -37,3
Osilnica  -29,1
Lendava -25,7
Črenšovci -21,9