Naravni prirast pozitiven v več kot polovici občin

Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju nekoliko naraslo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadlo. V Sloveniji je bil po 2. svetovni vojni leta 1993 prvič izkazan negativni naravni prirast; več prebivalcev je umrlo kot pa se jih je tisto leto rodilo. Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Šele od leta 2006 dalje je naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven.

V letu 2012 je naravni prirast znašal 1,3 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da se je na vsakih 1.000 prebivalcev rodil več kot en prebivalec več, kot jih je umrlo.

V tem letu je pozitivni naravni prirast na 1.000 prebivalcev izkazovalo 55 % vseh občin (117); v 87 občinah je bil naravni prirast negativen; v sedmih občinah pa je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev kot se jih je rodilo. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev po občinah je bil zelo različen. Največji naravni prirast na 1.000 prebivalcev so imele občine Dol pri Ljubljani (11,0), Škofljica (10,3) in Gorenja vas - Poljane (9,7). Naravni prirast z več kot 8 prebivalcev na 1.000 prebivalcev so imele še občine Lukovica (9,1), Komenda in Sodražica (vsaka po 8,2). Najbolj negativen naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) je imela občina Gornji Grad (–14,6) ter občini Velika Polana (–11,5) in Štore (–11,4). Več kot 8 več smrti kot rojstev na 1.000 prebivalcev je bilo še v občinah Poljčane (–9,4) in Sveti Andraž v Slovenskih goricah (–8,7).

V letu 2012 je beležila največji naravni prirast osrednjeslovenska statistična regija, in sicer 3,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev, največji negativni naravni prirast pa pomurska statistična regija, in sicer –2,4 prebivalca na 1.000 prebivalcev.


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Dol pri Ljubljani 11,0
Škofljica 10,3
Gorenja vas - Poljane 9,7
Lukovica 9,1
Sodražica 8,2Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Gornji Grad -14,6
Velika Polana -11,5
Štore -11,4
Poljčane -9,4
Sveti Andraž v Slov. goricah -8,7