V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je sredi leta 2012 znašal 17,0 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14,4 %. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 118. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo 118 oseb, starih 65 ali več let. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starejših v primerjavi z mlajšimi veliko večji (indeks staranja je sredi leta 2012 znašal 146), medtem ko je pri moških to razmerje obrnjeno (na 100 moških, mlajših od 15 let, je prebivalo 92 moških, starih 65 ali več let).

Indeks staranja je bil najvišji v občinah Kostel (275), Hodoš (250), Osilnica (216) in Šalovci (211); te štiri občine so bile tudi edine z vrednostjo indeksa nad 200. Omenjeni občini Osilnica in Kostel sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer med statističnimi regijami imela najnižji indeks staranja (105). Največji delež starejšega prebivalstva je imela zasavska statistična regija (indeks staranja 142).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, z indeksom staranja pod 100, je v tem letu imelo 46 občin. Najnižji indeks staranja je bil izkazan v občini Komenda (62), kar pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v občini prebivalo 62 oseb, starih 65 ali več let. Vrednosti indeksa staranja, ki so bile nižje ali enake 70, so imele še občine Moravče (67), Benedikt, Gorenja vas – Poljane in Škocjan (v vsaki 68) ter Škofljica (70).Poišči ime ali šifro občine iz karte

Vas zanima, kakšno je bilo sredi leta 2012 razmerje med starejšim in mladim prebivalstvom za moške ali ženske? To razmerje je izraženo z indeksom staranja. Vrednosti teh indeksov si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 1. julij 2012

Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 1. julij 2012
Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime   
Kostel 275
Hodoš  250
Osilnica   216
Šalovci  211
Gornji Petrovci 195Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime   
Komenda 62
Moravče 67
Benedikt 68
Gorenja vas - Poljane 68
Škocjan 68