Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena.

V letu 2012 je v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živel povprečno 101 prebivalec.

Med občinami so razlike v poselitvi zelo velike, saj so občine po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. Leta 2012 je bila najgosteje naseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo nekaj več kot 1.000 (1.019) prebivalcev. Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, ki je bila tudi med regijami najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru površine regije je živelo povprečno 211 prebivalcev. Ljubljanski občini sta po gostoti poselitve sledili občina Maribor, kjer je na kvadratnem kilometru živelo 752 prebivalcev, in občina Izola, kjer je na kvadratnem kilometru površine živelo 558 prebivalcev.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s komaj 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine. Sledili sta ji občina Bovec in občina Jezersko z 9 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Med statističnimi regijami je bila najredkeje naseljena notranjsko-kraška regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 36 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Najgosteje poseljene občine
Ime  Število na km2
Ljubljana 1.019
Maribor 752
Izola 558
Miklavž na Dravskem polju 514
Celje  513

Najredkeje poseljene občine
Ime Število na km2
Solčava
5
Bovec 9
Jezersko 9
Kostel 11
Osilnica 11