Leta 2012 je en vrtec obiskovalo povprečno 89 predšolskih otrok

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2012/2013 delovalo 938 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih malo manj kot 83.100 otrok. Večina vrtcev (888) je bila javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 50. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 120 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 27, v občini Koper 23, v občini Novo mesto 22. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 3 občine pa leta 2012 niso imele vrtca, in sicer občine Osilnica, Podlehnik in Žetale.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2012 je en vrtec obiskovalo povprečno 89 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Komenda, Šentjernej, Trebnje in Polzela, in sicer povprečno nad 250 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Hodoš, Kostel, Podvelka, Solčava, Šalovci in Jezersko.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Ribnica      353
Komenda       333
Šentjernej      317
Trebnje      297
Polzela      270Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime
Hodoš
Kostel 13
Podvelka 13
Solčava 13
Šalovci  14